Badanie Społeczności


Badanie Społeczności (Community Research Project), projekt Centrum Taubego, wprowadza uczestników programów Mi Dor Le Dor i Jewish Heritage Tours w badanie historii polsko-żydowskiej. Centrum Taubego oferuje dostęp do zbiorów organizacji partnerskich, takich jak m.in. Żydowski Instytut Historyczny, Centrum Genealogii i innych zaangażowanych w zachowywanie dziedzictwa żydowskiego. Dzięki tym bogatym zbiorom uczestnicy zyskują zrozumienie i doświadczenie materialnego dziedzictwa. Projekt Badanie Społeczności uczy o archiwach, prowadzeniu badań za pośrednictwem Internetu i podstawowych zbiorów, jak uzyskiwać dostęp do dokumentów i jak odnajdywać pomiędzy nimi powiązania i innych elementów pracy badacza. Te umiejętności poszerzają zakres wiedzy, pozwalając uczestnikom MDLD na tworzenie nowych zasobów dla programów edukacyjnych i kulturowych Centrum Taubego, oraz prowadzenie grup w ramach Jewish Heritage Tour.