GŁĘBOKIE KORZENIE, NOWE GAŁĘZIE: OSOBISTE RELACJE Z ODRODZENIA ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO W POLSCE PO 1989 ROKU


Deep Roots, New Branches: Personal Essays on the Rebirth of Jewish Life in Poland Since 1989

Ta kolekcja bezpośrednich relacji tych, którzy żyli w Polsce w czasie jej niezwykłego odrodzenia stanowi unikalne świadectwo dramatycznych zmian dokonanych w ostatnich 24 latach.

Książka w sprzedaży w Żydowskim Instytucie Historycznym i Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie i wybranych księgarniach.