Mi Dor Le Dor


Mi Dor Le Dor (hebrajskie „z pokolenia na pokolenie”), pierwszy tego rodzaju program w Polsce, promuje żydowskie piśmiennictwo, wzmacnia tożsamość poprzez budowanie świadomości kulturowej i przygotowanie uczestników do uczestnictwa w programie Taube Jewish Heritage Tour i objęcia ważnych ról w żydowskiej edukacji, kulturze i życiu gminnym. Absolwenci Mi Dor Le Dor pracują jako przewodnicy, edukatorzy i facylitatorzy w organizacjach współpracujących z Centrum.

Przez 10 miesięcy uczestnicy MDLD będą uczestniczyć w trwającej debacie na temat podejścia do dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Mówcy, z którymi się spotkają, dzielą się swoim podejściem zawodowym, jak i osobistymi historiami, zapewniając wyjątkowy wgląd w historię żydowskiej Polski. Uczestnicy mieli m.in. okazję celebrować Chanukę wraz z panem Dawidem Micnerem. Po wspólnym zapaleniu świeczek urodzony w 1915 roku w Warszawie Micner podzielił się swoją opowieścią o dorastaniu w żydowskiej Warszawie, przeżyciu Zagłady i powojennym życiu jako filantrop i deweloper w Houston i w Warszawie. W poprzednich edycjach Mi Dor Le Dor występowali także m.in. Konstanty Gebert, założyciel „Midrasza”, współzałożyciel Żydowskiego Uniwersytetu Latającego i pierwszego żydowskiego przedszkola powstałego w Polsce po wojnie, Miri Benchetrit, szefowa Westbury Group, doktor Marcin Wodziński, dziekan Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor Eleonora Bergman, wybitna specjalistka z dziedziny ochrony zabytków i archiwum Emanuela Ringelbluma, doktor Barbara Kirschenblatt-Gimblett, dyrektorka głównej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Shana Penn, dyrektorka Fundacji Taubego Życia i Kultury Żydowskiej, doktor Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, doktor Jan Grabowski, wykładowca historii na Uniwersytecie w Ottawie i Eli Rubenstein, dyrektor Marszu Żywych w Kanadzie.

Aby dowiedzieć się więcej o Mi Dor Le Dor, proszę pisać na adres:

midorledor@centrumtaubego.org.pl