Mi Dor Le Dor: Rekrutacja do IV Edycji


 

Mi Dor Le Dor (z hebrajskiego „z pokolenia na pokolenie”), program stworzony przez Centrum Taubego, wzmacnia świadomość zróżnicowanych aspektów kultury polsko-żydowskiej, szkoli liderów społeczności i przygotowuje edukatorów dziedzictwa żydowskiego do prowadzenia programów edukacyjnych i kulturalnych w ich własnych instytucjach a także do uczestnictwa w trwającym cały rok programie Taube Jewish Heritage Tours.

Dziesięciomiesięczny program nauczania obejmuje: codwutygodniowe seminaria z naukowcami, ekspertami i liderami społeczności, intensywne studia w terenie, dogłębne badania społeczności, rozwijanie narracji oprowadzania wycieczek oraz warsztaty z przywództwa, oprowadzania i budowania umiejętności. Goszczący mówcy reprezentują różne dyscypliny i instytucje oraz wielopokoleniową perspektywę. Poprzez interdyscyplinarne podejście programu, uczestnicy Mi Dor Le Dor zyskują nowe kompetencje i doświadczenie w ułatwianiu edukacyjnych programów dotyczących żydowskiego dziedzictwa, oprowadzaniu jednostek, rodzin i grup oraz towarzyszeniu wycieczkom programu Taube Jewish Heritage Tours ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Izraela i reszty świata.

Zróżnicowanie programu, z udziałem reprezentacji żydowskich gminnych organizacji i instytucji kulturalnych zaangażowanych w życie żydowskie i ochronę polsko-żydowskiego dziedzictwa zapewnia wyjątkową przestrzeń do działań i dyskusji. Każdy uczestnik MDLD wzbogaca doświadczenie grupy, wzmacnia edukacyjny program swojej organizacji i wspiera wspólny cel współdzielenia żywego polsko-żydowskiego dziedzictwa i żydowskiej Polski, dawnej i współczesnej, poprzez angażujące wycieczki, prace społeczną, dialog i spotkania. Mi Dor Le Dor jest wspierany przez granty z Taube Foundation for Jewish Life & Culture, Koret Foundation i Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe.

W załączonym materiale PDF znajdują się wszystkie ważne informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz istotnych elementów programu.

Na wypełnione aplikacje, wysłane na adres: midorledor@centrumtaubego.org.pl czekamy do 9 września 2014!

INFORMACJE O PROGRAMIE >>