O Nas


Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce zostało założone jako biuro przedstawicielstwa w Polsce Fundacji Taubego Życia i Kultury Żydowskiej w 2009 roku. Centrum koordynuje programy edukacyjne i kulturalne, oraz wspiera Inicjatywę na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (JHIP). Centrum Taubego dzieli swoje biuro z Działem Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce zostało zarejestrowane w 2009 roku jako podmiot gospodarczy, promujący następujące cele statutowe:

  • Podtrzymywanie rozwoju życia żydowskiego w Polsce
  • Rozwijanie wiedzy o polskich Żydach tak w Polsce, jak za granicą
  • Promowanie wzajemnego zrozumienia między Żydami i nie Żydami w Polsce i za granicą

Flagowy program Centrum, Jewish Heritage Tours, oferuje wycieczki dla osób indywidualnych, rodzin i grup, których program jest zawsze dostosowany do potrzeb. Program Zwiedzania wraz z programami edukacyjnymi, w tym Mi Dor Le Dor i innymi koordynowanymi z organizacjami partnerskimi, zapewnia przestrzeń dla tak Żydów, jak i nie Żydów, z Polski i zagranicy, do wymiany doświadczeń i wspólnych opowieści. Inicjatywy te, przenikające przez kultury, granice i strefy czasowe, zapewniają wyjątkowy wgląd w Polskę, łączą Żydów na całym świecie z ich korzeniami, wzmacniają żydowską tożsamość, zapewniają ciągłość społeczności i wzmacniają poczucie wspólnoty żydowskiej.

Więcej informacji o Inicjatywie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, powołanej przez Fundację Taubego w 2003 roku aby sprostać rosnącym potrzebom odbudowujących się gmin żydowskich w Polsce w dziedzinach szkolnictwa, genealogii, wydawnictwa, budowania wspólnot, kultury, sztuki i mediów, turystyki edukacyjnej i restauracji dziedzictwa, można znaleźć pod adresem: www.taubephilanthropies.org.