Organizacje partnerskie i instytucje współpracujące


 

POLSKA

Auschwitz-Oświęcim

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
www.ajcf.org
Plac ks. Jana Skarbka 5
Telefon 48-33-844-7003

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
www.auschwitz.org
ul. Wieźniów Oświęcimia 20
Telefon 48-33-844-8100/8099/8000

Będzin

Fundacja Brama Cukermana
www.bramacukermana.com
Al. Hugona Kołątaja 24/28
Telefon 48-511-016-322

Gdańsk

Gmina Żydowska w Gdańsku
www.gdansk.jewish.org.pl
ul. Partyzantów 7
Telefon 48-58-344-0602

Katowice

Wspólnota Żydowska w Katowicach
gwzkatowice@poczta.onet.pl
ul. 3 Maja 16
Telefon 48-32-253-7742

Kielce

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
www.jankarski.org.pl
ul. Paderewskiego 40
Telefon 48-41-343-2840

Kraków

Austeria
www.austeria.pl
ul. Józefa 38
Telefon 48-12-411-1245

Beit Kraków
www.beitkrakow.pl

Chabad
www.chabadkrakow.pl
ul. Kupa 18
Telefon 48-12-430-2222

Cheder Café
www.jewishfestival.pl
ul. Józefa 36
Telefon 48-12-431-1517

Czulent
www.czulent.pl
ul. Kupa 18
Telefon 48-12-350-2395

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.judaistyka.uj.edu.pl
ul. Józefa 19
Telefon 48-12-427-5918

Muzeum Żydowskie Galicja
www.galiciajewishmuseum.org
ul. Dajwór 18
Telefon 48-12-421-6842

JCC Kraków
www.jcckrakow.org
ul. Miodowa 24
Telefon 48-12-370-5750

Gmina Żydowska w Krakowie
www.krakow.jewish.org.pl
ul. Skawińska 2
Telefon 48-12-429-5735

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
www.jewishfestival.pl
ul. Józefa36
Telefon 48-12-431-1517

Klezmer Hois
www.klezmer.pl
ul. Szeroka 6
Telefon 48-12-411-1622

Stradomskie Centrum Dialogu
www.scd.krakow.pl
ul. Stradomska 11/13
Telefon 48-12-421-2290

Łódź

Cmentarz Żydowski
www.JewishLodzCemetery.org

Gmina Żydowska w Łódzi
www.jewishlodz.org.pl
ul. Pomorska 18, Łódź
Telefon 48-42-633-5156

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
www.centrumdialogu.com
Pl. Wolności 5, Łódź
Telefon 48-42-636-3821

Lublin

Brama Grodzka i Teatr NN
www.tnn.pl
ul. Grodzka 21
Telefon 48-81-532-5867

Gmina Żydowska w Lublinie
www.lublin.jewish.org.pl
ul. Lubartowska 85
Telefon 48-81-747-0992

Ruda Śląska

Fundacja im. Jana Karskiego
www.instytut-karskiego.org
ul. 1-go Maja 32
Telefon 48-32-797-6535

Tarnów

Muzeum Tarnowa
www.muzeum.tarnow.pl
ul. Rynek 1
Telefon 48-14-622-0625

Warsaw

Instytut Adama Mickiewicza
www.iam.pl
ul. Mokotowska 25
Telefon 48-22-447-6100

Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy (Joint) w Polsce
www.jdc.org
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-652-1754

Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu
www.dzieciholocaustu.org.pl
Pl. Grzybowski 12/16
Telefon 48-22-652-1220

Fundacja Auschwitz-Birkenau
www.auschwitz.org
ul. Twarda 6, Warsaw
Telefon 48-22-620-4899

Beit Warszawa (Gmina reformowana)
www.beit.org.pl
ul. Wiertnicza 113
Telefon 48-789-217-685

Centrum Kultury Jidisz Fundacji Szalom
www.jidyszland.pl
ul. Andersa 15
Telefon 48-22-620-47-33

Chabad Lubawicz Polska
www.chabad.org.pl
ul. Słomińskiego 19 (mieszkania 508A)
Telefon 48-22-637-5352

Synagoga Ec Chaim i Centrum Społeczności Postępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
chawura@jewish.org.pl
Al. Jerozolimskie 53, IV piętro

Żydowski Instytut Historyczny im. Emmanuela Ringelbluma
www.jewishinstitute.org.pl
ul. Tłomackie 3/5
Telefon 48 22 827-9221


Teatr Żydowski
www.teatr-zydowski.art.pl
Pl. Grzybowski 12-16
Telefon 48-22-620-6281

Forum Dialogu Między Narodami
www.dialog.org.pl
ul. Chmielna 15/9
Telefon 48-22-827-2207

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
www.fodz.pl
ul. Grzybowska 2
Telefon 48-22-436-6000

Dom Spotkań z Historią
www.dsh.waw.pl
ul. Karowa 20
Telefon 48-22-255-0505

Instytut Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl
ul. Marszałkowska 21/25
Telefon 48-22-581-8660

Agencja Żydowska w Polsce
www.sochnut.com.pl
Plac Bankowy 2/1914
Telefon 48-22-620-0553

Cmentarz Żydowski
www.cemetery.jewish.org.pl
ul. Okopowa 49/51
Telefon 48-22-838-2622

Gmina Żydowska w Warszawie
www.warszawa.jewish.org.pl
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-652-2805

JCC Warszawa
www.jccwarszawa.pl
ul. Twarda 6
Telefon 22-652-1754

Centrum Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego
familyheritage@jhi.pl
ul. Tłomackie 3/5
Telefon 48-22-828-5962

Szkoła Lauder Morasha
www.lauder-morasha.edu.pl
ul. Wawelberga 10
Telefon 48-22-862-6330

Magazyn "Midrasz"
www.midrasz.pl
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-654-3156

Moishe House w Warszawie
www.moishehouse.org
moishe.warsaw@gmail.com

Centrum im. Mojżesza Schorra
www.schorr.edu.pl
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-620-3496

Muzeum Historii Żydów Polskich (administracja)
www.jewishmuseum.org.pl
ul. Warecka 4/6
Telefon 48-22-471-0300

Synagoga im. Nożyków
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-652-2805

Biuro Naczelnego Rabina Polski
Synagoga Nożyków
ul. Twarda 6
Telefon 48-22-624-1484

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
www.prchiz.free.ngo.pl

Fundacja Szalom
www.shalom.org.pl
Pl. Grzybowski 12
Telefon 48-22-620-3036

Sparkpro-Israel
www.sparkpro.org.il

Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce
www.centrumtaubego.org.pl
ul. Tłomackie 3/5
Telefon 48-22-831-1021

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
www.tskz.pl
Pl. Grzybowski 12/16
Telefon 48-22-620-0554

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa
www.zoom.edu.pl
Al. Jerozolimskie 53, IV piętro

Wrocław

Fundacja Bente Kahan
www.fbk.org.pl
ul. Włodkowicka 5
Telefon 48-71-341-8947

Gmina Żydowska we Wrocławiu
www.wroclaw.jewish.org.pl
ul. Włodkowicka 9
Telefon 48-71-343-6401

Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego
www.judaistyka.uni.wroc.pl
Pl. Nankiera 15
Telefon 48-71-375-2017

Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha
www.simcha.art.pl
ul. Chorzowska 10/2
Telefon 48-71-328-0734

Organizacja Młodzieżowa Sof Ha Derech
www.facebook.com/SofHaDerech

 

EUROPE

Centropa
www.centropa.org
Pfeilgasse 8/15
1080 Wiedeń, Austria
Telefon: +43 1 4090 971

Jewish Heritage Europe
www.jewish-heritage-europe.eu/

New Eastern Europe
www.neweasterneurope.eu

Rothschild Foundation
(Hanadiv) Europe
www.rothschildfoundation.eu

Ruth Ellen Gruber
www.ruthellengruber.com
jewish-heritage-travel.blogspot.com