PracownicyHelise Lieberman, Dyrektor.
Helise Lieberman jest dyrektorką Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce. Była dyrektorką Hillela, była także dyrektorem-założycielem szkoły Lauder-Morasha w Warszawie i konsultantem Rothschild Foundation Europe, Westbury Group i Muzeum Historii Żydów Polskich. Obecnie jest konsultantem edukacyjnym dla JDC – Baltics. W latach 2007-2008 Lieberman była na stypendium dla dorosłych edukatorów w Melton Centre for Jewish Education na Uniwersytecie Hebrajskim. Jako edukator jest członkiem międzynarodowego zespołu w Center for Jewish Peoplehood Education oraz pomaga w powstawaniu inicjatywy Jewish Peoplehood fundacji Taubego i Koret w San Francisco. Urodzona w USA Lieberman od 1994 roku żyje w Warszawie z mężem Yalem Reisnerem i córką Nitzan.

 

Dr. Karen Underhill, Jewish Tourism Consultant.

Dr. Karen Underhill, konsultantka ds. Edukacji i programu Jewish Heritage Tours, wykłada literaturę polską na wydziale slawistyki na Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago, jak również członkiem Instytutu YIVO w Nowym Jorku. Doktor Underhill broniła się z „Bruno Szulc a żydowska współczesność”, doktorat otrzymując w 2011 roku. Jest również właścicielką kawiarni i księgarni Massolit Books & Cafe w Krakowie. Dr. Underhill latem prowadzi w Polsce wykłady dotyczące dynamiki pamięci żydowskiej, odrodzenia żydowskiego oraz relacji polsko-żydowskich. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia YIVO w Chicago. Jest autorką m.in. "Next Year in Drohobych: On the Uses of Jewish Absence" (EEPS 2011); "Writing in the Third Language: Between Sacred and Profane in Gershom Scholem and Jacques Derrida," in The Effect of Palimpsest, edited by Bozena Shallcross and Ryszard Nycz (2010); "Ecstasy and Heresy: Martin Buber, Bruno Schulz and Jewish Modernity," in (Un)masking Bruno Schulz (2009); and "Aux Grands Hommes de la Parole: The Verbal Messiah in Mickiewicz's Paris Lectures" (SEEJ 2002).

 

Aleksandra (Ola) Sajdak, Taube Center Program AssistantAleksandra Sajdak, asystentka programu, urodziła się w Warszawie, gdzie odbyła staże w Muzeum Historii Żydów Polskich i Żydowskim Instytucie Historycznym. Pracę w Centrum Taubego rozpoczęła od stażu w 2011 roku, do zespołu wprowadzając swoje umiejętności badawcze oraz komputerowe. Ola jest absolwentką LXLO im. Wojciecha Górskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowana wszystkimi aspektami historii i dziedzictwa żydowskiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów warszawskich oraz historią Warszawy w ogóle. Obecnie pracuje nad doktoratem z Cedaki (dobroczynności) i filantropii warszawskich Żydów. Ola jest także pracownikiem zespołu Działu Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz specjalistką ds. promocji i komunikacji w Dziale Promocji i Komunikacji Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 

 Paweł Łukaszewicz, dołączył do zespołu Centrum Taubego w czerwcu 2014 roku. W ramach fundacji współpracuje m. in. w prowadzeniu programu Taube Jewish Heritage Tours. Paweł studiował prawo oraz gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim rodzinnego miasta, Warszawy, jej historii, teraźniejszości oraz przyszłości. Od 2007 roku czynnie współdziała, będąc aktualnie również członkiem zarządu, w stowarzyszeniu „Forum Rozwoju Warszawy” zrzeszającym osoby, którym zależy zarówno na pielęgnowaniu historii miasta, jak i propagowaniu jego zrównoważonego rozwoju. Poza zainteresowaniami varsavianistycznymi i urbanistycznymi, Paweł interesuje się zwłaszcza Lwowem i Galicją Wschodnią.

 

Aleksandra Makuch otrzymała dyplom licenecjata z lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 2007-2013 pracowała dla Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i koordynowała zespołem wolontariuszy. W latach 2014-2015 Aleksandra była stażystką w fundacji Taube Philanthropies w Kalifornii. Latem 2015 roku, dołączyła do zespołu Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.