Taube Jewish Heritage Tour Program


In August, the Taube Center had the honor of providing U.S. Ambassador Lee Feinstein and his wife, Elaine Monaghan, with a special tour of Jewish Warsaw based on the Center’s new Field Guide.  Mi Dor Le Dor fellow, Alicja Mroczkowska, gave our special guests with a guided walk through Warsaw’s Jewish Cemetery.

W sierpniu Centrum Taubego miało zaszczyt przygotować dla ambasadora USA Lee Feinsteina i jego żony Elaine Monaghan specjalną wycieczkę po żydowskiej Warszawie, opartą na nowym przewodniku Centrum. Na zdjęciu uczestniczka Mi Dor Le Dor Alicja Mroczkowska oprowadza gości po cmentarzu żydowskim.

Dr. Karen Underhill, TJHT consultant, introducing Krakow’s Jewish history

Dr. Karen Underhill, konsultantka Centrum, opowiada o historii Krakowa .

Taube Tour participants in front of the map at the Emanuel Ringeblum Jewish Historical Institute

Uczestnicy Taube Jewish Heritage Tour Program przed mapą w Żydowskim Instytucie Historycznym

“Czyste Freilach! To najlepszy sposób na podsumowanie naszej wycieczki do Polski”. “Radość” w jidysz nie jest dokładnie tym słowem, którego możnaby się spodziewać w opisie podróży do Polski – kraju przez większość kojarzonego z Zagładą. Jednak Howard i Judy Sacksowie tak właśnie określili swoją podróż, co jest dowodem na to, że coś nowego i bardzo ekscytującego dzieje się w Polsce.

Oprócz wycieczek grupowych program Centrum Taubego Jewish Heritage Tour oferuje także dopasowane do potrzeb wycieczki dla osób prywatnych, rodzin i grup z całego świata, chcących odkryć swoje osobiste historie, zbadać wspólną przeszłość i uczestniczyć w trwającej odbudowie życia żydowskiego w Polsce. Wszystkie nasze wycieczki łączą odwiedzanie miejsc pamięci żydowskiej w Polsce z odwiedzinami w miejscach kultury i instytucjach żydowskich, oraz zawierają w sobie specjalne sesje i spotkania z osobami, które poświęcają się konserwacji zabytków i tych oddanych współczesnej kulturze żydowskiej w Polsce.

W świecie żydowskich podróży jest zwiedzanie, są wycieczki i wyjazdy. Są też doświadczenia niezwykłe. Program Jewish Heritage Tour zapewnia takie doświadczenia niezależnie od tego, czy masz trzy godziny, trzy dni, czy trzy tygodnie.

Polska, jak donosił “Los Angeles Times”, staje się jednym z najpopularniejszych celów wycieczek; co roku odwiedza ją ponad 250 tysięcy Amerykanów. Oprócz zabytków, pięknego krajobrazu i oferty kulturalnej, rosnącym zainteresowaniem cieszy się odkrywanie żydowskiej Polski.

Program Jewish Heritage Tours zapewnia wachlarz możliwości turystycznych dla osób prywatnych, rodzin i grup. Oprócz wiosennych i letnich wycieczek grupowych, powstałych i prowadzonych we współpracy z Momentum Tours & Travel, Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce zapewnia wycieczki dopasowane do potrzeb indywidualnych i grupowych.

Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce oferuje także konsultacje i wykłady, mówców i prowadzących warsztaty dla zorganizowanych wycieczek. Aby porozmawiać z jednym z naszych pracowników, zaplanować podróż, czy też wziąć udział w „Chodzonych Warsztatach”, proszę skontaktować się z nami: centrumtaubego@centrumtaubego.org.pl.