Warsztaty


Piotr Kowalik, educator from the Museum of the History of Polish Jews, on a “Walking Workshop”

Piotr Kowalik, edukator z Muzeum Historii Żydów Polskich, na "chodzonym warsztacie"

Centrum Taubego organizuje tak zwane “Chodzone Warsztaty” po żydowskiej Warszawie, w ramach których uczestnicy – wraz z przewodnikiem – odwiedzają miejsca pamięci, współczesne instytucje żydowskie, czy dyskutują w jednej ze stołecznych kawiarni. Chodzony Warsztat, po uzgodnieniu z Centrum, może być włączony do planu wycieczki.

Chodzone Warsztaty dotykają tematów pamięci i memoryzacji, odkrywając bogatą spuściznę żydowską miasta, porównując obecny krajobraz z tym historycznym, tworząc nowe paradygmaty kulturowe, oraz połączenia między żydowską przeszłością a teraźniejszością. Warsztaty są tworzone i dopasowywane do potrzeb każdej grupy.

Można też wybrać spośród już gotowych programów, m.in.:

„Warszawa Pereca, Singera i Szlengla”, „Warszawa zasymilowana: Wawelbergowie i Kronenbergowie”, „Na granicach getta: opór kulturowy i duchowy”.