Wykłady


Centrum Taubego organizuje wykłady dotyczące historycznych, politycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i religijnych aspektów życia żydowskiego w Polsce. Wykłady mogą być prowadzone tak po polsku, jak i po angielsku, dla wszystkich grup wiekowych. Wśród proponowanych tematów są m.in.:

Żydzi i Polacy I: Żydzi i życie żydowskie w Polsce przed XX wiekiem

Żydzi i Polacy II: Żydzi i życie żydowskie w Polsce pomiędzy rokiem 1900 a II wojną światową

Żydzi i Polacy III: Zagłada w Polsce

Żydzi i Polacy IV: Życie w krainie popiołów: życie żydowskie w komunistycznej Polsce przed 1968 rokiem

Żydzi i Polacy V: Dzieci „Marranos”: Żydzi w komunistycznej Polsce po 1968 roku

Żydzi i Polacy VI: Żydzi we współczesnej Polsce

Tradycja i wiara: Wspólnoty żydowskie w Polsce dawniej i dziś

Życie żydowskie: Polsko-żydowskie spojrzenia na wiele płaszczyzn żydowskiej tożsamości

Nowe Ekspresje w żydowskim teatrze, sztuce i muzyce

Współczesne życie żydowskie w Polsce: po odbudowie i dalej